Basale Temperatuur Methode (BTM) om meer inzicht in de cyclus te krijgen
Wanneer u een regelmatige cyclus heeft en wilt weten op welk moment in uw cyclus de ovulatie plaatsvindt, kunt u gedurende 3 maanden gebruik maken van de BTM. Na deze 3 maanden heeft u meer inzicht in uw cyclus en het moment waarop uw ovulatie plaatsvindt. Bij een onregelmatige cyclus, is het beter gebruik te maken van ovulatietesten.

BTM als extra controle naast het gebruik van ovulatietesten
Wanneer u gebruik maakt van ovulatietesten, kan het handig zijn de BTM er (tijdelijk) naast te gebruiken om vast te stellen of de ovulatie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Enkel de BTM gebruiken, heeft als nadeel dat pas achteraf kan worden bepaald wanneer de ovulatie heeft plaatsgevonden.
Ovulatietesten geven tot enkele dagen voorafgaande aan de ovulatie een positief resultaat, zodat u hierop kunt anticiperen. 

Werkwijze
Neem dagelijks meteen na het wakker worden, maar voor het opstaan de temperatuur op (bij voorkeur rectaal) en noteer de temperatuur op een temperatuurkaart. Door de genoteerde punten op de kaart met elkaar te verbinden ontstaat er een grafiek en kan de ovulatie worden afgelezen. Zodra de ovulatie heeft plaatsgevonden, zal de temperatuur 0,2 tot 0,5 graden hoger zijn.

Welke thermometer
U kunt een gewone thermometer gebruiken of een speciale ovulatiethermometer.
Een ovulatiethermometer is gevoeliger en geeft de temperatuur preciezer weer (met 2 cijfers achter de komma).

 
Foto