Zwangerschapstesten 
Met een zwangerschapstest meet u eenvoudig het hCG-hormoon (Human Chorionic Gonadotropin) in de urine. Lage concentraties van het hCG-hormoon zijn al vlak na de conceptie waar te nemen in de urine. Deze concentratie neemt snel toe in de eerste periode van de zwangerschap. Wanneer en op welke manier u de zwangerschapstest dient uit te voeren is afhankelijk van het merk en type. Leest u voor het gebruik dus altijd de handleiding welke hoort bij de aangekochte test. De afbeeldingen hieronder zijn bedoeld om een globale indruk te geven van de werking van de verschillende type testen.
 

Ovulatietesten 
Met ovulatietesten kunt u de 2 tot 3 meest vruchtbare dagen in een maand vast stellen. Ongeveer 24 tot 48 uur voordat de eisprong/ovulatie plaatsvindt, neemt in de urine de hoeveelheid van het Luteïniserend Hormoon (LH) toe. Vlak voor de ovulatie is er een sterke stijging van dit hormoon meetbaar in de urine. Deze piek duurt maar 1 of 2 dagen. Nadat het gehalte LH in de urine op z'n hoogst is, vindt de ovulatie plaats binnen 24 tot 48 uur. In deze tijd heeft u de meeste kans om zwanger te raken. Wanneer en op welke manier u de ovulatietest dient uit te voeren is afhankelijk van het merk en type. Leest u voor het gebruik dus altijd de handleiding welke hoort bij de aangekochte test. De afbeeldingen hieronder zijn bedoeld om een globale indruk te geven van de werking van de verschillende type testen. Gebruik per cyclus bij voorkeur slechts één soort ovulatietest.
 

 

Wanneer beginnen met ovulatietesten
Om de LH-piek te vinden, zult u een aantal opeenvolgende dagen moeten testen. Hoeveel testen u nodig heeft, is afhankelijk van uw cycluslengte. Neem een gemiddelde van de afgelopen cycli. De beste dag om te beginnen met testen kunt u aflezen in de tabel. U telt vanaf de eerste dag van uw menstruatie (dag 1). U gaat door met testen totdat u de LH-piek kunt aflezen op de test. De ovulatie vindt dan plaats binnen 24 tot 48 uur.

gemiddelde lengte van de cyclus start met testen
21 dag 6
22 dag 6
23 dag 7
24 dag 7
25 dag 8
26 dag 9
27 dag 10
28 dag 11
29 dag 12
30 dag 13
31 dag 14
32 dag 15
33 dag 16
34 dag 17
35 dag 18
36 dag 19
37 dag 20
38 dag 21